22 dec.

Genusteoretikern Judith Buttlers har stort inflytande på vår samtid och ligger bakom qeerteorin. Judith är professor i retorik och i jämförande litteraturkunskap i USA. Judiths resonemang problematiserar vad som är kön. Hon säger, grovt förenklat, att allt i grunden bara är en föränderlig social konstruktion. Vi föds in i en ”mall” som är ett heterosexuellt tvåköns system. Där förväntningarna formar och begränsar. De individer som avviker, som transpersoner och homosexuella ses som avvikelser från normen i detta system. Men eftersom det är en konstruktion kan vi med språket och handlingar förändra normen. Hon är kritisk mot feminismen för att den förutsätter det heterosexuella tvåköns systemet. Och att många feminister inte erkänner transkvinnor som kvinnor eftersom deras erfarenhet skiljer sig. Judit Butler har sedan den 11 septemberattacken gjort sig känd för att kritisera den amerikanska militärens invasioner i Mellanöstern och islamofobin. Hon anser att säkerhet är en omöjlighet, som med nödvändighet  leder till våld och förtryck. Att sårbarhet är förutsättningen för poletik –  för sårbarhet är det gemensamt hos oss. Sårbarheten är en möjlighet som inte skall övervinnas.