14 DEC.

”När vi står var och en kan vi föga uträtta” skriver Elsa Laula i skriften ”Inför lif eller död?” 1904.  Samerna är utan rättigheter. För att rösta skulle man ha 1000kr. En sam kunde som mest få in 800 kr på sina renar. Jorden fick de bara använda till renbete- inte bruka. Det fick svensken. Med för få renar återstod bara tiggeri och tvångsflytt. Elsa var något så ovanligt som en sam som fick studera till barnmorska. I Stockholm blir hon socialist och feminist. Hon flyttar hem till Sápmi för att få samerna att gå samman. Elsa grundar Lapska Centralförbundet. Den 6 februari 1917 kallar hon till landsmöte. Idag är det samernas nationaldag. Hennes stridbarhet som same och kvinna sågs inte med blidhet av män. Hon kom att behöva fly Sverige för Norge.

Lämna ett svar