16 DEC.

 

1903 grundar Emmeline Pankhurst och hennes döttrar Womens Social and  Political Union.  Kvinnor skulle kämpa i egen sak – och för det bli respekterade. Handling – not words. Dessa kvinnor ingick i suffragettrörelsen som bildades redan 1865i Manchester. WSPU krävde rösträtt för kvinnor med massdemonstrationer och offentliga möten. De fick uppmärksamhet för sin sak genom att krossa skyltfönster, sprängde postlådor och bränder. Vid gripanden hungerstrejkade medlemmarna. Till slut började polis att tvångsmata dem för att undvika dålig publistet. 1917 omvandlats partiet till The Women´s Part och syftade till till jämlikhet i det offentliga livet. 1918  var Emmeline med om att kvinnor över 30 år fick rösträtt. Några år senare även de över 21. Purpur, vitt och grönt var färgerna de bar för att markera att de stod för kvinnlig rösträtt.

 

 

 

Lämna ett svar